Sysmex Sverige
Menu

Kundundersökning 2017 – Sysmex Sverige

Frågor om reagens och kontroll leveranser

1.Hur mycket instämmer du i följande påståenden: Sysmex lever upp till mina förväntningar vid leverans av reagens och kontroller? Håller helt med
Håller med
Varken eller
Håller inte med
Håller inte alls med
2.Vad är bra?
3.Vad kan förbättras?
4.Kommer reagensleveranserna i tid? Ja
Nej
5.Kommer reagensleveranserna i rätt antal? Ja
Nej
6.Kommer reagensleveranserna till rätt plats/adress? Ja
Nej
7.Kommer reagensleveranserna hela och i gott skick? Ja
Nej
8.Vad är bra?
9.Vad skulle kunna förbättras?
10.När du gör ändringar i din leveransplan, hur upplever du då hanteringen? Mycket enkel
Enkel
OK
Svår
Komplicerade
11.Hur vill du meddela eventuella leveransförändringar? E-post
Fax
Telefon
12.Kommentarer ang. logistiken kring reagenser och kontroller
Enjoy our Media Center
All
  • All
  • Documents
  • Podcast
  • Images
  • Videos
Company movie
See our collection
See our collection http://
See our collection http://
Grow your knowledge http://
See our library of smears http://www.sysmex.se/academy/library/image-gallery.html
Learn more about our concept http://www.sysmex.se/company/who-is-sysmex/silent-design.html